ســـازمــان قطار شهــری قــم

Qom Urban Railway Organization

پس از مدت ها تلاش موفق به انتشار ۳۳۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت شديم

16 آذر 1394

مدير عامل سازمان قطار شهري قم در مصاحبه با ماهنامه تخصصي اتحاديه شركتهاي قطار شهري كشور مطرح كرد: پس از مدت ها تلاش موفق به انتشار ۳۳۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت شديم

image

مدير عامل سازمان قطار شهري قم در مصاحبه با ماهنامه تخصصي اتحاديه شركتهاي قطار شهري كشور مطرح كرد: پس از مدت ها تلاش موفق به انتشار ۳۳۰۰ميليارد ريال اوراق مشاركت شديم

علي اكبر مجد گفت: اتحاديه شركت هاي قطار شهري كشور مي بايد در نقش مديريتي خود به تبيين روش هاي نوين و اثربخش مديريت و ارئه راهكار در زمينه هاي مختلفي مديريتي اعم از مديريت پروژه، مديريت ساخت، تعاملات با پيمانكاران و مشاوران و ساير موارد بپردازد.

 

متن مصاحبه مدير عامل سازمان قطار شهري قم با ماهنامه تخصصي "با قطار شهريها":

 

 سازمان قطار شهري قم پس از مدت ها تلاش موفق به انتشار ۳۳۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت گرديد و با رايزني با شركت هاي تأمين سرمايه و خريد اوراق توسط آنها، پول آن اوراق وصول گشته كه اين امر مهم ترين اتفاق در تأمين منابع مالي طي سال هاي اخير محسوب مي¬شود. اين اوراق مي تواند به صورت موقت بخشي از هزينه هاي سنگين احداث پروژه هاي ريلي شهري استان ها را تا مدتي تأمين نمايد و اين فرصت به سازمان هاي قطار شهري اجازه مي دهد تا با فراغت خاطر و دلگرمي بيشتر در اين مدت ساير منابع مالي مانند فاينانس، استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي و نيز انتشار دوباره اوراق مشاركت بابت پروژه هاي ريلي خود را پيگيري نمايند. سازمان هاي قطار شهري داراي ظرفيت ها ونقاط قوت مختلفي بابت پيگيري اهداف سازماني خود هستند كه مهم ترين آن اهداف تأمين منابع مالي كافي و به موقع مي باشد. همانطور كه مستحضر هستيد علم مديريت، چهار وضعيت كه باعث پيشرفت و پس رفت سازمان در رسيدن به اهداف خود مي شود را بر شمرده است كه شامل نقاط ضعف، قوت، ريسك يا مخاطره و چالش مي باشد. نقاط قوت به استفاده سازمان از ظرفيت هايي اشاره دارد كه باعث حركت بيشتر سازمان به سوي اهداف خود مي شود و وضع عمومي سازمان را نسبت به قبل بهبود مي دهد. و نيز نقاط ضعف باعث پس رفت سازمان مي شود و وضع عمومي سازمان را نسبت به قبل بدتر مي كند. همچنين در موارد وجود ريسك، تصميم¬گيري مديران دشوار مي شود كه گاهي باعث ايجاد پيشرفت و گاهي باعث ايجاد پس رفت مي شود. اما چيزي كه امروزه براي سازمان هاي قطار شهري مهم تر است وجود چالش هاي مختلف مي باشد. اگر چالش ها در مسائل مختلف سازماني حل نشوند باعث ايجاد پس رفت مي گردند و در صورت حل آنها وضع سازمان بهبود نيافته و تنها سازمان به وضع موجود قبلي بر مي گردد و هيچ پيشرفتي حاصل نمي شود. در راستاي حل چالش ها و بهره گيري از نقاط قوت و اجتناب از ضعف ها، اتحاديه شركت هاي قطار شهري كشور مي تواند نقش فعال و سازنده اي داشته باشد. در اينجا مي توانيم از پنچ نقش فعال آن صحبت به ميان آوريم:

 

۱- نقش مديريتي ۲- نقش مديريت منابع انساني ۳- نقش تأمين منابع مالي ۴- نقش تأمين ماشين آلات و تجهيزات ۵- نقش تأمين مواد اوليه يا ملزومات.

 

پيرو نقش هايي كه مي توان براي اتحاديه شركت هاي قطار شهري تعريف نمود، مي توان چهارچوب وظايف آن اتحاديه را به روشني تبيين كرد. اگر كتاب تاريخ انقلاب صنعتي را ورق بزنيم، خواهيم يافت فلسفه و شاكله اصلي اتحاديه ها و نهادهاي اين چنيني يكسان سازي رويه و روش هاي انجام كار است. اتحاديه ها مي توانند با پياده سازي يك سيستم مديريت دانش صحيح، بسياري از مشكلات سازمان هاي عضو خود را حل كنند و يا حتي قبل از وقوع حادثه اي از آن جلوگيري نمايند. اتحاديه ها مي توانند از اين طريق، آزمون و خطاها و نقاط ضعف اعضاي خود را به حداقل برسانند. اتحاديه قطار شهري هاي كشور نيز با عنايت به وظايف و نقش هاي ذاتي خود مي بايد در راه حمايت و يكسان سازي روش ها البته با در نظر گرفتن ملاحضات بومي اعضاء خود، برنامه ريزي كلان داشته باشد. هر كدام از آن پنج نقشي كه براي اتحاديه قطار شهري هاي كشور متصور شديم مي بايد مورد توجه خاص آن اتحاديه قرار گيرد و از آن طريق به ارائه راهكار و راهبرد در زمينه مربوطه بپردازد. آن اتحاديه مي بايد در نقش مديريتي خود به تبيين روش هاي نوين و اثربخش مديريت و ارئه راهكار در زمينه هاي مختلفي مديريتي اعم از مديريت پروژه، مديريت ساخت، تعاملات با پيمانكاران و مشاوران و ساير موارد بپردازد به طوري كه به هنگام تغيير مديريت يك سازمان خط مشي و رويه هاي مديريتي آن سازمان حداقل تغييرات را داشته باشد. آن اتحاديه مي بايد در نقش مديريت منابع انساني به بررسي ضعف ها و نقاط قوت منابع انساني اعضاء خود بپردازد و با ايجاد وحدت رويه ( البته با در نظر گرفتن ملاحظلات بومي) بين سازمان هاي قطار شهري، برنامه ريزي صحيحي براي منابع انساني آن سازمان ها داشته باشد. آن اتحاديه مي تواند با ارائه طرح درس و برگزاري دوره هاي آموزشي منظم و نيز ايجاد رويه هاي مربوط به كار راهه شغلي و بررسي كليه فرايندهاي نيروي انساني از قبيل انگيرش، رفع تعارضات، مديريت تحول و ساير موارد به سازمان ها كمك كند تا به اهداف عالي خود دست پيدا كنند. همانطور كه مي دانيد منابع انساني مهم ترين ركن هر سازمان محسوب مي شوند. اين منابع انساني سازمان است كه مي تواند باعث ايجاد رشد و خلاقيت و كارآفريني در سازمان شود؛ ساير منابع فيزيكي سازمان را بكار گيرد و باعث ايجاد كارايي، اثربخشي و در نهايت بهره وري در روش ها گردد و با تفكر خلاق منجر ايجاد سازماني پويا و ارگانيك شود. آن اتحاديه در نقش تأمين ماشين آلات و مواد اوليه مي بايد با بررسي سرگذشت سازمان هاي قطار شهري كشور و نيز سازمان هاي مشابه به بررسي فرايند تأمين تجهيزات و ماشين آلات و خدمات از تأمين كنندگان داخلي و خارجي و نيز اعمال استاندارها و ثبت رزومه شركت ها و فروشندگان با رويكرد اقتصادي بپردازد و با ايجاد يك بانك اطلاعاتي در صورت نياز سازمان هاي قطار شهري آن اطلاعات و تجارب را در اختيار آنان قرار داد تا بدين روش آزمون و خطاي آن سازمان ها به حداقل ممكن كاهش يابد. اتحاديه شركت هاي قطار شهري كشور در ايفاي آخرين نقش خود كه امروزه يكي از چالشي ترين امورات مربوط به سازمان هاي قطار شهري كشور نيز مي باشد بايد با ايجاد وحدت رويه و تعامل با ارگان هاي مختلف و مستند سازي تجارب سازمان هاي قطار شهري، از طريق تسهيم دانش و اطلاعات بين سازمان هاي قطار شهري و رايزني مستقيم با دستگاه هاي اجرايي مختلف به اعضاي خود كمك كند تا بتوانند هر چه بيشتر و آسان تر از تسهيلات مالي ملي و استاني بابت پروژه هاي ريلي خود بهره مند گردند. اگر به درستي نگاهي به سرگذشت سازمان هاي قطار شهري در ايران داشته باشيم متوجه خواهيم شد كه روند كند پيشرفت پروژه ها بابت وجود چالش هاي مختلف در آن است كه بيشتر انرژي سازمان را مصروف خود مي¬گرداند. در اين بين اتحاديه شركت هاي قطار شهري كشور مي تواند با ايفاي صحيح نقش هاي خود بسياري از آن فراز و نشيب ها را مرتفع سازد و كمك شاياني به سازمان هاي قطار شهري در استفاده از ظرفيت هاي پيش روي خود داشته باشد. همانطور كه اشاره شد هم اكنون مهم ترين مبحث پروژه هاي ريلي شهري ايران موضوع تأمين منابع مالي به موقع و كارآمد مي باشد كه اين امر به ايجاد يك چالش بزرگ براي همه سازمان هاي قطار شهري منجر گشته است. اكثر سازمان هاي قطار شهري داراي نقاط قوت مناسب مانند ارتباطات قوي ملي، نمايندگان قوي در مجلس شوراي اسلامي، ظرفيت هاي قوي بومي و استاني، توجيه پذيري طرح هاي ريلي و ... مي باشند. اميد است بتوان با كمك اتحاديه شركت هاي قطار شهري كشور و تغيير نگرش آن گامي مفيد در استفاده از فرصت هاي طلايي پيش روي سازمان هاي قطار شهري كشور برداشته شود.

تگ ها :
آخرین اخبار

بازدید مدیران استان و شهرداری از پروژه های قطار شهری

استاندار قم: به واسطه زحمات همکاران  شهرداری و سازمان قطار شهری، اقدامات خوبی در پروژه مترو قم صورت گرفته است.


برق دار شدن فاز نخست خط یک مترو قم

مدیر عامل سازمان قطار شهري قم، برق دار شدن فاز نخست خط یک مترو را گام مهمی در جهت راه اندازی و بهره برداری از این پروژه کلان در جهت خدمت رسانی به شهروندان دانست.


تبریک روز کارگر توسط مدیرعامل سازمان قطار شهری قم

انگشت باف مدیر عامل سازمان قطار شهري قم با صدور پیامی ضمن تقدیر از تلاش های کارگران زحمتکش پروژه های مترو و منوریل، فرا رسیدن هفته کار و کارگر را تبریک گفت.


استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در پروژه مترو قم

معاون بهره برداری سازمان قطار شهری قم: استفاده از توان و ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و توانمند داخلی از ابتدای پروژه مترو قم تا کنون در اولویت های سازمان قطار شهری قرار داشته است.


تست و تحویل گیری موانع انتهایی خط یک مترو قم

معاون بهره برداریسازمان قطار شهری شهرداری قم از تأمین موانع انتهای پروژه خط یک مترو قم با استفاده از توان داخلی و تولیدکنندگان داخلی خبر داد.


آیت الله اعرافی: پیشرفت پروژه مترو قم نسبت به بازدید سال 1397 قابل توجه است

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور با حضور در ایستگاه مترو شهید مطهری ضمن بازدید از روند احداث این ایستگاه در جریان آخرین وضعیت اجرای پروژه بزرگ خط یک مترو قم قرار گرفت.


اتصال پردیسان به میدان 72 تن  توسط خط B متروی قم

دکترآقامیری: خط  Bمترو قم از سایت ۵۶۰ هکتاری آغاز و تا میدان ۷۲ تن ادامه خواهد داشت.


افزایش ۵۰۰ درصدی مبلغ اوراق مشارکت سال ۱۴۰۲ متروی قم

مدیرعامل سازمان قطار شهری قم گفت: اوراق مشارکت پروژه کلان متروی قم با افزایش قابل توجه ۵۰۰ درصدی، معادل مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال توسط وزارت کشور تعیین شد.


برآورد هزینه احداث هر کیلومتر خط 2 مترو قم

هزینه بهاء تمام شده برای هر کیلومتر خط 2 مترو قم، تقریباً 40 الی 45 میلیون یورو برآورد می گردد.


آماده سازی کلیّات پیوست فرهنگی پروژه های سازمان قطار شهری قم

مدیر عامل سازمان قطار شهری شهرداری قم: احداث و توسعه زيرساخت پروژه هاي زيربنايي، نقش مهم و موثري را در ارتقاء سطح فرهنگي و اجتماعي استفاده كنندگان و ساكنين مجاور، ايفاء ميكند.