هیئت مدیره سازمان قطار شهری استان قم

هیئت مدیره سازمان قطار شهری استان قم 

هیئت مدیره این سازمان متشکل از چهار عضو حقوقی به عنوان عضو ثابت هیئت مدیره 

و دو عضو حقوقی به عنوان علی البدل هیئت مدیره می باشد.


اعضای هیئت مدیره سازمان قطار شهری استان قمجناب آقای مهندس معتمدی سرپرست معاونت عمرانی استانداری قم به عنوان رئیس هیئت مدیرهجناب آقای دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم به عنوان عضو هیئت مدیره


جناب آقای محمدرضا انگشت باف سرپرست سازمان قطارشهری قم به عنوان عضوء هیئت مدیره


جناب آقای مهندس سیف اللهی به عنوان عضو هیئت مدیره جناب آقای محسن صابری مقدم به عنوان عضوء علی البدل هیئت مدیره


نظرات


ارسال نظر


ارتباط با ما
  • آدرس: قم ميدان ۷۲ تن - جنب بوستان فدك - روبروي استخر شهداي هفتم تير سازمان قطار شهری قم
  • تلفن: 025۳۶۶۵۳۰۴۶
  • پست الکترونیک: Info@QomURO.ir
ارتباط با مدیرعامل
تمامی حقوق محفوظ است. طراحی توسط: