ارکان سازمان قطارشهری قم


ارکان سازمان قطار شهری قم عبارتند از:

الف- شوراي سازمان

ب- هيأت مديره

ج- مديرعامل

د- بازرس
شوراي سازمان متشكل از پنج ( ۵) نفر به شرح زير مي باشد:

1 -   استاندار بعنوان رئيس شورا يا جانشين استاندار2 -   شهردار

3 -  رئيس شوراي اسلامي شهر4 -   يك نفر كارشناس داراي مدرك تحصيلي ليسانس و يا بالاتر در امور حمل و نقل و ترافيك با داشتن حداقل ۴ سال سابقه و تجربه در امور و مسائل مربوط به سازمان با معرفي شهردار و تأييد وزارت كشور.

5 -  نماينده وزارت كشورهيأت مديره سازمان مركب از پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل ميباشد و تركيب آن به شرح ذيل مي باشد:

1 -  معاون امورعمراني استانداري كه سمت رئيس هيأت مديره را خواهد داشت


2 -  شهردار

3 -  يك نفر كارشناس مطلع و آگاه كه علاوه برداشتن مدارك علمي و تخصصي مربوط، داراي تجربيات كافي در مسائل حمل و نقل و ترافيك شهري باشد به پيشنهاد شهردار، تأييد شوراي سازمان و با حكم رئيس شورا منصوب مي شود.

4 -  يك نفر كارشناس ذيصلاح داراي مدرك تحصيلي ليسانس و يا بالاتر مطلع به امور سازمان با معرفي شركت مادرتخصصي توسعه حمل و نقل ريلي كشور.

5 -  مديرعامل سازمان .

مدیر عامل:

مديرعامل بالاترين مقام اجرايي سازمان است كه عهده دار اجراي مصوبات شوراي سازمان و هيأت مد يره مي با شد.

محمدرضا انگشت باف سرپرست 
بازرس:جناب آقای مهرداد توکلی مقدم به عنوان بازرس سازمان
نظرات


ارسال نظر


ارتباط با ما
  • آدرس: قم ميدان ۷۲ تن - جنب بوستان فدك - روبروي استخر شهداي هفتم تير سازمان قطار شهری قم
  • تلفن: 025۳۶۶۵۳۰۴۶
  • پست الکترونیک: Info@QomURO.ir
ارتباط با مدیرعامل
تمامی حقوق محفوظ است. طراحی توسط: